Connecting the Dots
2009-2010

----------------------------------------------

Connecting the Dots, text pdf (Swedish)

----------------------------------------------

ISBN13: 978-91-978027-2-7
ISBN10: 91-978027-2-7
Grafisk design av VBK & Tony.
Satt i DTL Fleischmann.
Tryckt hos Books on Demand, Visby.
undantagforlag.se

Oscar Guermouche är författaren bakom Connecting the Dots, en bok som består av en sammanställning av 99 citat, kopplade till varandra i en kedja sidorna igenom. Citaten, liksom källorna, är att betrakta som mångfasetterade dokument med ett flertal utsagor sammanställda och i relation till varandra. Vad som sägs med ett citat kan ifrågasättas och kompliceras i nästa citat men kan lika väl förstärkas och bekräftas.

Connecting the Dots är egentligen ett verk i tre delar, en triptyk, där boken utgör kronan på verket. Den första delen består av en social interaktion med personalen och besökarna på Mörbylånga bibliotek. Den andra är ett objekt, en utsmyckning placerad på biblioteksväggen. Den tredje delen är boken.

Connecting the Dots är alltså en del av ett konstverk, men inte desto mindre en bok. Den är skönlitterär, med story, en handling, en början och ett slut. Det finns en självbiografisk aspekt, liksom i alla Oscar Guermouches arbeten, främst kopplat till uppväxten på Öland och i Kalmar, flytten tillbaka samt det egna konstnärskapet.

----------------------------------------------

<strong>Connecting the Dots</strongConnecting the Dots