Din hund är sjuk
2005
prints

Din hund är sjuk ("Your dog is sick") consists of 20 authentic sms-messages that were sent between cocaine users and dealers in Stockholm when communicating with each other. All the messages where collected in 2005. They consist either of queries or responses concerning the current availability of cocaine. The coded language used is not based on any given template. Instead, it is generally based around more complex alternative formulations, suggestions and internal metaphors.
The title of the work is a quote by the infamous drug smuggler Howard Marks, a.k.a. Mr Nice. By use of the phrase "Your dog is sick", he attempted to make a colleague understand that his phone was being tapped by the police.

"Även Oscar Guermouches Din hund är sjuk (2005, 2011) rör sig kring problemet översättning och även här finns en biografisk anspelning som endast den initierade läsaren har tillgång till. Man kan förstås diskutera användningen av ordet översättning eftersom det snarast handlar om en förskjutning av betydelser som vilar på en högst godtycklig men ändå precis tolkningsram hos den som meddelandena ursprungligen var avsedda för. Titeln är ett översatt citat av drogsmugglaren Howard Marks som med dessa ord försöker upplysa en kollega om att dennes telefon är avlyssnad. I Guermouches verk syns autentiska sms som har skickats mellan köpare och säljare av kokain i Stockholm. En godtycklig metaforistik skapar meddelandenas kryptering och blir möjlig i och med korrespondensens torftighet: det handlar uteslutande om frågor och svar om tillgången på kokain. Om det utvecklades en mer nyanserad kommunikation skulle tolkningen snabbt bli alltför osäker och kommunikationen måste underkastas mer formaliserade omskrivningar, vilket givetvis vore mer riskabelt. Relationen förblir emellertid strikt affärsmässig och så döljs både betydelsen och det faktum att meddelandet är krypterat."
Andjeas Ejiksson, ur katalogen [], Platform Stockholm, 2011

"Något år senare gjorde han ett verk om det kodade SMS-språket mellan narkotikalangare och missbrukare (Din hund är sjuk, 2005), ett språk som tagit sig dräkten av menlös, stillastående normalitet för att kamouflera den egentliga meningen. Texterna, som utgick från autentiska meddelanden från aktörer på Stockholms kokainmarknad, presenterades både på affischer och som en dialog med skådespelare. Att Guermouche kunnat se och även analysera sådana språkligheter, som uppstår som konsekvenser av handlingar inom grupper för att med tiden få sin egen historia och estetik, bygger förstås på en djup erfarenhet som måste komma ur deltagande. Det krävs att man tar sig ur tillvandheten för att göra dessa verk, även när det gäller drogerna."
Magnus Bärtås, ur efterordet till boken Sent Items, Bokbål förlag, 2009

exhibited:
Platform Stockholm, Sweden, 2011
Konstfack, Sweden, 2005

published:
Konst och arbete, Galleri Box, Sweden, 2010
Flipper, Sveriges Radio, Sweden, 2006

2005
Din hund är sjuk: 2005

2005
Din hund är sjuk: 2005

2005
Din hund är sjuk: 2005

2005
Din hund är sjuk: 2005

2005
Din hund är sjuk: 2005

2005
Din hund är sjuk: 2005

2005
Din hund är sjuk: 2005

2005
Din hund är sjuk: 2005

2005
Din hund är sjuk: 2005