Männerphantasien

The series Männerphantasien consists of twelve oil paintings of text extracts describing the male body found in various novels written by more or less heterosexual men. The extracts are painted in black on white canvas; the font is Times New Roman. The title is taken from Klaus Theweleit’s Männerphantasien (1977–1978); each painting is a stand-alone work and is titled after the name of the author of each extract.

“[…] ’Männerphantasien’ är ett ovanligt lyckat exempel på kontextbyte, där det beskrivande i texten passar väl i målerimediet. Samtidigt som vi läser om heroiska manskroppar frammanas en bild, och vi blir också påminda om hur manlighet konstrueras såväl sociologiskt som i måleri och text. […]”
Christine Antaya, “Heroiska manskroppar och broderat lidande” Sydsvenska Dagbladet, May 30, 2016

2010

Series, oil on canvas,

150 cm x 120 cm x 12.

“Jan Guillou”

“Thomas Mann”

“Dean Koontz”

“Alexandre Dumas”

“Vilhelm Moberg”

“David Morrell”

“Pär Lagerkvist”

“Ernest Hemingway”

“Ian Fleming”

“Jean-Paul Sartre”

“Viktor Rydberg”

“D H Lawrence”

“Vilhelm Moberg” courtesy Mörbylånga Kommun.

Date
Category
Works