Mine’s Bigger Than Yours

Exhibition text by Martin Schibli, Kalmar Konstmuseum:
“[…]
I sitt konstnärskap utgår Guermouche vanligtvis från den egna erfarenhetsgrunden, stundtals arbetar han näst intill självbiografiskt. Det innebär att han ofta tar sig utgångspunkt i konstruktionen av subjektet. Det betyder även i förlängningen att Guermouche konstnärskap även ställer frågor kring den svenska ideologins uppbyggnad och struktur, helt enkelt dess fundament. I sin konst har konstnären berört den svenska historien, skolsystemet, värnplikten vid svenska elitförband och konstruktionen av manlighet. 
[…]
Med de olika komponenterna i utställningen resonerar Oscar Guermouche kring självbilder och sexuella yttringar inom diverse manligt förankrade identiteter. Genom att använda sig av sammanställning och förflyttning av textutdrag, objekt och bilder, pekar Guermouche på kopplingar mellan den egna militärtjänstgöringen, sexuella erövringar, internetpornografi och litterära beskrivningar av manskroppen. Utgångspunkten äger rum på 1990-talet, under Guermouches tonår och tidiga tjugoårsålder, och i några av de mediala uttryck och sammanhang som kom att prägla honom då.”

Solo exhibition at

Kalmar Konstmuseum, 2010–2011.

-

Männerphantasien, 2010.

Series, oil on canvas.

-

“Ordnung Muß Sein,” 2010.

Video triptych, loop.

-

“Herrar,” 2010.

Photo triptych, C-print.

-

“Lilla Lisa,” 2010.

Acrylic on marine polyester (Swedish flag).

Courtesy Magasin III Museum for Contemporary Art.

-

“Huge Dicks and Monstercocks,” 2010

Ink on floppy discs, floppy disc storage boxes.

-

“Kenner and I,” 2010

Vinyl text on wall.

Date
Category
Exhibitions