Vi vill åka till Moskva

“Vi vill åka till Moskva” (We Want to Go to Moscow) consists of three Swedish flags onto which I have painted nine text extracts from marching songs used in Swedish military Ranger units. All of the songs have Russia, “Russians,” or “Ivan,” as their focus. The work also consists of a collation of historical quotes from political speeches, marketing strategies, newspaper articles, books of the Bible, laws, and songs that all relate to the relationship between Sweden and Russia.
“Vi vill åka till Moskva” was made during my last year as a student at Konstfack University of Arts, Crafts and Design in Stockholm, 2008–2009, and related to my military service at the Swedish Army Lapland Ranger Regiment ten years before, 1998–1999, as well as the last war between Sweden and Russia two hundred years before that, 1808–1809.

“[…] Samma maskulina brutalitet demonstrerar Oscar Guermouches omtalade svenska flaggor prydda med antiryska, misogyna hatbudskap ur ett svenskt jägarförbands sångskatt. […]”
Thomas Millroth, “Allt ljus på hatet” Sydsvenska Dagbladet, October 10, 2014

“[…] Nationalidentitetens kris har ju under de senaste åren både genomlysts och söndersmulats av konstnärer här hemma såväl som internationellt. I Sverige är det kanske Peter Johansson och Oscar Guermouche som särskilt ihärdigt bearbetat ämnet med skivade dalahästar i köttdisken och ryssfientliga sånger målade på svenska flaggan. […]”
Linda Fagerström, “Skivor av Sverige” Helsingborgs Dagblad, September 28, 2012

“[…] Flera hårda machomiljöer, fjärran från den svenska konstvärldens mjuka medelklassideal, ger erfarenhetsgrunden för dessa verk. Inte bara drogvärlden, utan även tillvaron vid Lapplands Jägarregemente (vilket omnämns som ett av de mest krävande och hårdföra av alla elitförband i Sverige). Vi vill åka till Moskva (2008–2009) lyfter fram de pinsamma och obehagliga sånger svenska elitsoldater använt för att peppa sig själv. I texter målade i röd färg på svenska fanor framträder de hatiska och sexistiska föreställningarna. […]”
Magnus Bärtås, “Efter ord” Sent Items, Bokbål förlag, 2009

“[…] För Guermouches del har medieuppmärksamheten lett till frågor om huruvida flaggan får skändas och verket får visas. Bara kungen får sätta bokstäver på den svenska flaggan men ingen som har gjort så efter 1971 riskerar rättsliga påföljder. En intressantare fråga som Guermouches verk väcker är den om flaggans dubbla ansikte. Den bragderika fanan som nämns i nationalsången är kopplad till renhet, religion och demokrati, men är inte en flagga broderad med brutaliteter ännu mer sann? Kan man älska sitt land utan att kunna döda för det, och hur gör man sig beredd för ett sådant dödande? […]”
Magdalena Dziurlikowska, “Odell värd att värdesättas” Sydsvenska Dagbladet, May 12, 2009

2008–2009

Acrylic on marine polyester (Swedish flags), 200 cm x 120 cm x 3.

Prints on paper, 19 cm x 14.8 cm x 55, push pins.

Date
Category
Works